neděle 31. května 2020

Horokroužek 2019/2020

 

INFORMACE Z HOROKROUŽKU 2019/2020


V ročníku 2019/2020 bylo ve dvou skupinách celkem 27 dětí!

Vyhlášení soutěže o jistítko

 1. Xenie Kročilová - 92 bodů
 2. Matěj Čtvrtník - 82,6 bodů
 3. Jan Bobčík - 81 bodů
První tři vyhráli jistítko i s karabinou. Všichni ostatní dostaly kostku magnézia jako cenu útěchy.

Důležité termíny:

 • 4.9.2019 úvodní schůzka s rodiči
 • 7.12.2019 Mikulášské závody Horokroužku
 • 25.12.2019 prázdniny, trénink odpadá
 • 1.1.2020 prázdniny, trénink odpadá
 • 12.2.2020 a 14.2.2020 trénink odpadá
 • 4.3.2020 a 6.3.2020 trénink odpadá
 • tréninky kvůli uzavření sokolovny od 10.3.2020 ZRUŠENY
 • lezení ve Zlíně na stěně Vertikon
 • lezení ve Zlíně na stěně Vertikon
 • lezení na skále Zbojník ve Chřibech
 • 24.6.2020 poslední Horokroužek se závěrečnou zkouškou
Splnění závěrečné zkoušky je podmínkou pro členství v oddíle HOUB a účasti na oddílových trénincích a výjezdech (na skály pouze s rodiči)!
V případě zájmu rodičů o lezení doporučujeme zúčastnit se oddílových tréninku ve středu 17:00, pátek 17:00 nebo v neděli 14:00 na lezecké stěně.


Aktuality:

 • VÝJEZD 6.6.2020 NA ZBOJNÍKA. Fotky z tohoto výjezdu jsou zde.
 • TRÉNINKY od 10.3.2020 se RUŠÍ. Důvodem je doporučení KHS ve Zlíně a celostátního vedení Sokolu k uzavření Sokoloven s platností na NEURČITO
 • TRÉNINKY 4.3.2020 a 6.3.2020 se RUŠÍ. Důvodem jsou jarní prázdniny a malá účast. 
 • TRÉNINKY 12.2.2020 a 14.2.2020 se RUŠÍ. Důvodem je oddílový zájezd do Tater. 
 • PRVNÍ PÁTEČNÍ TRÉNINK 13.9.2019. Podle zájmu dětí byly vytvořeny dvě skupiny - středeční a páteční. První tréninky ve skupinách proběhnou od 11.9. a 13.9.2019. 
 • PRVNÍ TRÉNINK 4.9.2019. Proběhne zápis do letošního ročníku. Zde je přihláška k vyplnění. Vyplňují ji pouze nový účastníci. Není to nutnost mít ji sebou, formuláře budou na prvním tréninku k dispozici. Pouze si můžete ušetřit čas s vyplňováním. Vyplňujte pro každé dítě zvlášť. Během tohoto tréninku vybereme poplatek za kroužek 2 000 Kč. 


SPONZORING a PODPOROVATELÉ 

Tyto firmy nebo jednotlivci finančně i jinak podpořili fungování Horokroužku. Za tuto podporu velmi děkujeme. Peníze budou použity na vybavení pro děti.


Česká zbrojovka a.s. - Výrobce ručních palných zbraní.Wolf Pack s.r.o. - Prodejna outdoorového vybavení.
Martin Bábíček - grafický designér

Havřická hospoda - Marián Orság

pondělí 11. května 2020

Obnovení provozu stěny

Zdravím všechny Houbaře.
Tak nám tu stěnu otevřeli. Avšak za určitých podmínek.
Břeťa již něco nastínil na fb a tady jsou další podrobnosti.
Přesná citace, jak jsem ji dostal od vedení sokola:

UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ OD 11.5.2020


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
· Do vnitřních prostor je povolen vstup pouze členům jednoty.
   (NUTNOST UHRAZENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU)
· V případě doprovázející osoby (rodiče, rodinní příslušníci…) dítěte je povolen vstup pouze dítěti,       které si převezme trenér před vchodem.
· U tréninku dětí je trenér nebo cvičitel povinen zajistit, aby se děti nepohybovaly sami po prostorách    tělocvičné části.
· Je zakázáno používání šaten a sprch. Šatny budou uzamknuty!!!
· Na WC se smí zdržovat pouze jedna osoba a je nutné použít desinfekci, která je k dispozici.
· Před vstupem do tělocvičny jsou všichni povinni si vydesinfikovat ruce. Po použití jakéhokoli       nářadí musí proběhnout desinfekce na konci tréninku.
· Desinfekce podlahy bude probíhat 1x denně, desinfekce ostatních dotykových ploch (kliky, zábradlí, atd.) několikrát denně a to vždy bezprostředně po skončení tréninku. !!! Zajistí trenéři !!!

ŽÁDÁME VÁS O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PRAVIDEL.

Věc druhá.
Do sokolky se stávajícími klíči nedostanete. Vstup pouze pomocí čipu.
Čip má zatím jen Zbyňa Sušil (horokroužek) a snad do konce týdne já, jako předseda. Další čipy budou k dispozici později proti podpisu a záloze 200 Kč,-. Bohužel sokolové nejsou nakloněni vydávání velkého počtu čipů.
Pokusím se jich zajistit pokud možno co nejvíc, avšak na všechny se určitě nedostane. Do konce měsíce potřebuji seznam lidí, co mají o čip zájem. Proto se mě prosím hlaste na mail nebo telefon.
Ideální bude, pokud byste se domluvili do skupinek a ta by měla jeden čip. Např. sekce Vlčnov - 2 čipy :-). Zvažte proto prosím, zda čip opravdu nutně potřebujete. Ať to nemusím následně selektovat.

Tož tak
Masik

PS: Opraveno. Došlo k informačnímu šumu. Břeťa ten čip opravdu nemá. Sorry řediteli :-)