pátek 12. ledna 2024

Oddílové příspěvky 2024

 Zdravím všechny Houbaře,

Tak už konečně víme, za kolik to lezení tento rok bude. Dobrá zpráva je, nebude to dražší. Špatná, ani levnější. Takže stejně jak minulí rok.

 Platit se bude podle počtu tréninků. To znamená, že každý si určí kolikrát bude chodit na stěnu (bouldrovku) v rámci jednoho týdne. Buď 1x, 2x nebo 3 a vice x v daném týdnu. Čili neplatí, že zaplatil jsem si 1x a minulý týden jsem nebyl, tak tento týden půjdu dvakrát. Vím, že je to komplikované a nekontrolovatelné a spoustě členům se to nemusí líbit, ale je to nejrozumnější řešení jak pro nás, tak pro Sokol. Asi jsem idealista, ale věřím, že nejsme
křiváci a dohodnutá pravidla budeme dodržovat.

Oddílové příspěvky musí být vybrány do 15.3.2024

Platbu proveďte převodem na oddílový účet. Do zprávy pro příjemce uveďte, za koho a za co (jméno, počet tréninku) jsou příspěvky hrazeny, ať můžeme platbu identifikovat. Ve výjimečných případech je možno hotově u Lindy.

 Číslo účtu je 2001223096/2010

 Oddílové příspěvky + sokolské Děti 0–17 let (nar. 2007 a později)

·       1x týdně 1.600,-

·       2x týdně 2.300,-

·       3 a více x týdně 2.700,-            

Dospělí 18–64 let (nar. 2006–1960) 

·       1x týdně 2.100,-

·       2x týdně 3.000,-

·       3 a více x týdně 3.600,-  

Senioři 65–💀 let (nar. 1959 a dříve)         

·       1x týdně 1.600,-

·       2x týdně 2.300,-

·       3 a více x týdně 2.700,-  

Rodinné členství

Rodič + dítě – sleva 200,-Kč

každé další dítě – sleva 100,- Kč

Pak tu máme ještě fenomén vodění "malých" dětí na trénink, kde nelezou nicméně jsou v tělocvičně využívají nářadí, a tak je třeba nějak zlegalizovat jejich vstup. Stále platí dohoda, že zaplatí pouze sokolskou známku 300,-.

Na tyto děti se již nebude vztahovat sleva na rodinné členství uvedená výše.
Ještě podotýkám, že v rámci Sokola jsme všichni pojištění pro případ úrazu na sokolské půdě.

čus Masik