středa 21. září 2011

Výjezdní zasedáníVýjezdní zasedání je tento rok 22. 10. 2011 v Nezdenicích na sjezdovce. Sraz cyklistů u Meďoša v 9.30 hod. Ostatní ať se dopraví samostatně v odpoledních hodinách.

Meďoš

pondělí 12. září 2011

24.9.2011 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Program DODu HOUBu


10:00 start akce (výstava 25 let HO Sokol UB – tělocvična)


10:30 – 12:00 soutěž veřejnosti v lezení na rychlost (velká stěna tělocvična)


10:30 – 16:00 ukázky a zkoušení lezení s lanem (tělocvična) i bez (bouldrovka – suterén haly)


14:00 – obnovená premiéra pirátské kopie filmu o legendách HOUBu (šatna)


14:30 – přednáška „Cesta na měsíc“ o lezení v Norsku (šatna)


Celým dnem Vás provedou a odjistí členové HOUBu.
Byla vytvořena nová anketa, aby jsme se rozhodli, kdy bude den otevřených dveří, tak hlasujte! Je v pravém sloupci.

pátek 2. září 2011

Taky máte trochu strach co z Matese vyroste?

Výchova (nebo též edukace) je cílevědomá, plánovitá a všestranná činnost směřující k přípravě člověka pro jeho společenské úkoly a osobní život. Výchova je celoživotní působení na procesy lidského učení a socializaci s cílem přeměny člověka po všech stránkách, tedy tělesné i duševní. Výchova je zprostředkování znalostí, dovedností a postojů (kompetencí), které jsou přítomny v dané společnosti a které se pokládaly a pokládají za důležité, předat dalším generacím. Různé koncepce výchovy byly v čase ovlivněny sociokulturními podmínkami a odlišnými koncepcemi chápání člověka.

Výchova (paideia) - podle Aristotela je rozumové vzdělávání a mravní výchova. Podle Platóna se výchova zakládá na porodnickém umění, které pomáhá na svět ideám, které už dřímou v duši dítěte.

V novověku se výchova všeobecně chápala jako zprostředkované vědomosti (případné zkušenosti). Podle Johna Locka je výchova pěstování charakteru a mravní ušlechtilosti opírající se o rozvíjející se poznání a rozum.

Podle Adolfa Hitlera má být tvrdá, slabost potřeba zlikvidovat. Nechce žádnou intelektuální výchovu. Vedením se mládež zkazí.

Výchova podle H. E. Reada je napomáhání vývoje všeho individuálního v každé lidské bytosti a současně dát individualitu do společenské skupiny, ke které individuum náleží. V tomto procese má základní důležitost estetická výchova. Základem výchovy má být umění.

Výchova podle Wolfganga Brezinku je soubor aktivit, kterými si lidi pomocí psychických a nebo socio-kulturních prostředku v jistém směru snaží natrvalo zlepšit psychické dispozice druhých lidí a nebo zachovat těch, které považujeme za hodnotné.