pondělí 25. července 2011

CLIMBzin č. 18 ke stažení

Neuvěřitelné se stalo zázrakem a zázrak se proměnil v tak dlouho očekávané 18. číslo CLIMBzinu. CLIMBzin žije!!! Hellelůjááá!!!


Adresa pro stažení CZ č. 18: http://www.ulozto.cz/9788595/18-pdf

středa 20. července 2011

První letošní bAuldering

Dneska, to jest středa, jsme sundali pár (asi 160) vypečených a nepříjemných chytů ze stěny a osadili jsme buben. Hned po prvních testovacích bouldrech jsme zjistili, že všechno jsou to madla. Všichni (teda já a Ondra ) jsme se shodli, že další chyty, co se budou kupovat musí být samé lišty, obliny a mikra :-). Ondra ještě přihodil, že každý chyt příště otočíme tou nejhorší stranou navrch. Bohužel jsme neměli dostatek vrutů a nemohli jsme přidělat dostatek stupů. Proto do příště, všichni doneste co nejvíc vrutů a nařezaných ramínek, budou třeba.

Jinak bouldrování bylo velmi příjemné, jelikož ve sklepě bylo tak o 10 stupňů míň než na stěně. Je to bomba. Nafotil jsem aj nějaké fotky. Tak čučte.
úterý 19. července 2011

BOULDROFKA rules

(pravidla pro užívání boulderingové stěny HO T. J. Sokol Uh. Brod)

1. Boulderingová stěna
Boulderingová stěna se nachází v polosklepních prostorech Sokolovny v Uherském Brodě. Byla vybudována svépomocí členy Horolezeckého oddílu (dále HOUB) a je majetkem T. J. Sokol Uh. Brod.

2. Správce stěny
Správcem stěny byl jmenován Tomáš BOB Mikač (e-mail: 27.Tomas@seznam.cz). Úkolem správce je především výběr stěnovného, předávání klíčků od stěny a dohled nad dodržováním těchto pravidel.

3. Účel a využití stěny
a) Stěna je primárně určena pro trénink členů HOUBu.
b) Členové HOUBu, kteří zaplatí roční stěnovné obdrží od správce kopii klíče od stěny a mohou tuto navštěvovat bez omezení. Návštěva stěny v době, kdy v místnosti cvičí někdo jiný je zakázána (viz rozvrh hodin k místnosti - závisí na dohodě s vedením T. J.).
c) Členové HOUBu, kteří nemají uhrazeno roční stěnovné mohou stěnu navštěvovat podle bodu 3b) po zaplacení individuálného stěnovného pro člena HOUBu správci, který jim k tomuto účelu zapůjčí klíč.
d) Nečlenové mohou stěnu navštěvovat pouze v době oficiálních tréninkových hodin pro velkou stěnu v tělocvičně a po předchozí dohodě se správcem. (St 17-19, Pá 17-20, Ne 14-16). Za individuální vstup se vybírá poplatek (viz bod 4 stěnovné).

4. Stěnovné
a) Stěnovné je vybíráno od všech, kteří chtějí využívat stěnu. Od poplatku jsou osvobozeni pouze členové HOUBu nad 50 let, děti členů HOUBu do 15 let a dále všichni členové HOUBu a jejich rodinní příslušníci při společných akcích (závody, atp.). Osvobozeni jsou také účastníci závodů pořádaných HOUBem.
b) Vybrané prostředky budou sloužit k nákupu chytů, údržbě a správě stěny, kopírování klíčů atp.
c) Výše stěnovného je pro rok 2011 stanovena takto:
Individuální vstup nečlena HOUBu 70,- Kč.
Individuální vstup člena HOUBu 70,- Kč.
Roční stěnovné (pouze pro členy HOUBu) 1500,- Kč.
Roční stěnovné pro správce stěny 1000,- Kč.

5. Chování na stěně
a) Při každé návštěvě je nutné se zapsat do deníku (datum, jméno, hodina příchodu (vše čitelně), podpis).
b) Po každém tréninku po sobě ukliďte: setřete nebo vysajte dopadiště, případně i koberec okolo, odpadky patří do koše.
c) Jakékoliv závady hlaste správci stěny.
d) Nečlenům a nepravidelným návštěvníkům stěny (včetně členů HOUBu) je zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s chyty na stěně!

6. Sankce za nedodržování pravidel
Jsme v zapůjčených prostorách, kam nechodíme sami a proto v případě zjištění opakovaného nebo hrubého porušování těchto pravidel bude dotyčná osoba vyloučena na dobu 1 roku ze stěny (týká si i předplatitelů - ti bez vrácení poplatku). Za hrubé porušení pravidel se považuje i to, že si někdo pozve na stěnu kamarády, kteří "po známosti" nezaplatí!!!

7. Platnost pravidel
Tato pravidla vstupují v platnost dnem zahájení provozu boulderingové stěny (pravděpodobně září 2011). Členové HOUBu si vyhrazují právo tato pravidla po dohodě měnit - včetně výše stěnovného.

V Uherském Brodě 20. července 2011

Břetislav teaČR Lebloch

PS: BOB je mocný a kráva zajíce nedohoní.

pondělí 18. července 2011

Stavba boulderovky

V pondělek v podvečer nám SvištiPilka dovezl desky. Prohodil pár konzultačních rad, vyslovil přesvědčení, že se nám to povede, a že prostor máme jak sviňa. Taky nadhodil něco v tom smyslu, že jestli za víkund, tak že to zme fakt dobří.
Stačilo už jen vzít hoblík a pilku (tu s malým p) a pustit se do akce...
Po třech dnech martýria, kdy největším problémem bylo nakroucení desek na buben, jsme dílo dokončili. Naštěstí při tom všem řezání nikdo o prsty nepřišel, takže to vypadá, že si budeme moct užít parádní bAuldering fšeci. Unavení sedíme pod tím krásným dílem a prázdná plocha obrovské bAulderovky se nám vysmívá do našich znavených xichtů. Je to krása, ale na krutou zimu to nestačí. Je třeba schrastit chyty a dopadiště.
Po zralé úvaze nejužšího realizačního teamu (Paĺo Habera v něm není) jsme se dohodli na pořízení profi dopadiště od Svišta. Chyty koupíme za zbytek penízků. Sháníme na to i sponzory a těšíme se, že v září zahájíme zimní přípravu na plno.